Một tính năng mới trong hệ điều hành mới iOS 8 đó là nhận cuộc gọi đến từ các thiết bị dùng chung tài khoản iCloud hoặc cùng mạng Wifi. Bạn có thể nhận cuộc gọi trên iPad hoặc Mac nếu trên các thiết bị này cùng dùng 1 tài khoản iCloud với iPhone cuộc gọi sẽ tự động đồng bộ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Nếu nhận cuộc gọi trên iPad trước đây gần như là không thểNếu thiết bị của bạn đã cập nhật iOS 8 thì tính năng này sẽ tự động kích hoạt, tuy nhiên với...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]