em up nhầm file m110s giờ bị unbrick và không nhận odin để chạy lại,ai có cach nào giúp em với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]