như tiêu đề mình nhận con iphone 5 không nhận sim,do thấy mất áp vsim 1.8 vol.không biết có mượn được áp khong nhỉ.xin mọi người cho ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]