xin chào các AE thợ , mình mới nhận một em sky a820l bị mất hết cảm ứng , mình đã chạy lại rôm gốc , thay cảm ứng , thay chân conect cũng không được , AE nào làm qua rồi xin giúp , mình xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]