mã bảo vệ bằng phím cứng .viettel v8501. nguồn +vl_ và máy hiển thị wcc ta chọn bằng phím cảm úng để vào menu song ta chọn yn là ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]