Như tiêu đề đã viết share file apk việt hoá Huawei Y600-U20 4.2.2 . Root bằng kingo root
Và e xin đính chính là ver này là ver mới nhất không có tiếng việt , gọi hồn bằng tool không lên phải việt hoá .
Khách lấy gấp nên không có hình ảnh cho ae xem , thông cảm .
Và link cho ae nào cần :
Rom gốc mới nhất chép qua thẻ nhớ và update :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]