Free Tool Build tar No Root Trên Windows

- Như đã hứa với nhiều AE nên mình cố gắng viết tool này

- Tool build no root trên windows mình tìm google chưa thấy nên có thể gọi First in the World

- Tool Fix nhiều code chưa hoàn chỉnh của tool trước.

- Tool build no root trên win không mạnh = ubuntu nhưng cũng phục vụ AE ít nhiều


- Link:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]