Qmobile P6 MT625a
Boot key : nút Home + ghim cáp
GPG chạy nhanh gọn format xong sai imei
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 710x588....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]