Samsung Galaxy S6 Edge G925i Root / Tiếng Việt ok
Việt Hóa trên nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset Galaxy S6 Edge G925i Không Mất Tiếng Việt
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]