anh em có rom+tool tiếng việt em này cho em xin cái, reset lại mất tiếng việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]