Như tiêu đề, em nhận cây ktouch p900 mã bảo vệ, dùng tool ResearchDownload và cả box miracle để chạy đều không được. Box này mượn nên ko biết dùng nhiều. Nhờ Ae giúp đỡ.
Đây là hình khi chạy bằng box.
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


Đây là hình khi chạy với tool, liệu có phải thiếu driver gì không hay là do cổng usb của phone lỗi nữa không biết.

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]