Nhận con máy HTC cùi mía,tìm rom thì thấy cũng có nhiều anh em tặng gg 1 đóng mà rom lỗi quá,h thấy bản rom nầy đẹp và ko thấy lỗi up free tặng anh em luôn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
09092009
vài hình anh em xem

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]