vọc vạch samsung thấy ngán
xin chia sẻ file cho ACE gặp dễ dàng kiếm lúa .bổ xung tài nguyên cho 4R sinh động
update thêm root và recovery English cho AE khổi mất công tìm
recovery here [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
root here ....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ROM here [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

vì lý do user bây giờ rất bá đạo ACE buzz YM huynhmobileservice để lấy pass nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]