Điện thoại của mình là SHmobile Smart 15, mình root máy rồi, hôm nay lỡ tay vọc xóa lung tung !!! bây giờ mình khởi động máy không được nữa!! cứ đến logo của hãng là nó dừng lại !!
Ai biết cách Up rom lại cho con này, giúp mình với [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] !!!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]