mới nhận cây bệnh như tiêu đề.đo trở thì ok.nhưng nhưng loa va chuông lại ko nghe.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]