có con sam sung 7562 hư cảm biến đã thay dây cảm biến thử cảm ứng khác cũng nót ok ae ai gặp qua xin giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]