máy bị mã google e fomats giò lên treo logo và tắt nguồn rồi tự động lên lại.e lên mạng lấy file khac nạp vào giờ trắng màn hình.ai có file chuẩn của e nó cho em xin.máy chạy chíp spreatrum


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]