em đang tập post bài .. đừng chém em
em này không hand reset được ... chia sẻ cho anh em cách Flash
- Tải tool về : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Tải Rom về : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


- Giải nén Tool LiveSuit . anh em click vô LiveSuit . Chọn TAB đầu tiên dẫn đến Rom mới tải về thường là .img


- Trên Máy tính bảnh bấm Vol + và gim cáp , nhấp nhấp Power vài cái cho nó nhận Driver
khi nào hiện như hình là quá trình Flash đang diễn ra
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Ngồi chờ khi nào trên máy tính báo thế này là done và lượm lúa
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Lưu ý : máy nào chưa có Driver trên Device manager dẫn link tới DiverUSB trong thư mục LiveSuit nha anh em[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Rất chi tiết cho anh em chưa hiểu .. tương tự mấy dòng MTB china anh em có File .img Flash tương tự


chúc anh em lượm nhiều lúa :D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]