Thanks a tammobile1010 .
Máy đồ cổ up thêm data cho 4r .
Máy được edit trực tiếp trên rom stock 2.3.6 .
ít hao pin , ổn định . File up qua odin . File cho ae nào cần :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]