máy dùng mạng kém và hay bị treo nên mình up lại rom nhưng up xong trắng màn ae nào gặp xin giúp mình với mình đã tìm bản khác up lại vẫn vậy xin ae giúp đỡ thank. máy gọi đến vẫn trượt màn hình nghe bt các bác ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]