file avio c15 ... AE có máy read cho em xin file với , máy bị treo logo đã fomat ,onkey r00t , wire flash bang chinh file của nó nhưng not ok, t00l ADB va r00t cũng vẫn vây e nó vân treo logo và khơi đông lại


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]