anh em ai có bản rom tiếng việt chạy ổn dịnh cho em xin

- - - Updated - - -

anh em huo1ng dẫn giúp em tí, chua up rom em này lần nào


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]