Em nhận máy Viettel V8507 treo logo.
tìm ko có file chạy ạ
bác nào có file chạy trên volcano hướng dẫn e luôn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]