cao cấp thế hệ mới nhất của Apple từ trước đến nay!
Chu trình phát triển sản phẩm "S" của Apple không còn khiến người hâm mộ bất ngờ. Nhưng trong thời đại smartphone ngày càng mang nhiều đột phá, chiến lược này có thể làm nhiều người khó chịu. Ngay đến cả iOS 7, với thay đổi toàn diện về mặt thiết kế, cũng chỉ là một trải nghiệm "bình mới rượu cũ" mà thôi.
Các cải tiến đáng giá trên iPhone 5s có thể kể tới cảm biến vân...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]