như tiêu đề e có cây e120s bắt wiffi yếu đã úp lại các loại rom not oke ae nào làm qua phần cứng rồi giúp e vs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]