nhận máy thay màn
thay màn khác ok - nhưng lúc lên lúc không
tháo tất cả tụ bsi mất nguồn
câu chân bsi vào tụ đen củng vẫn tình trang mất bsi
ae nào có cách khắc phục xin chia sẻ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]