mấy bữa trước có khách mang con nokia 130 rm -1035-và nokia 225 ra bảo mở mã bảo vệ,lang thang trên mạng tìm dc cái này,chạy ok,nhanh và dễ,a e nào biết rồi chém nhẹ tay
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]