máy rớt đất bể cảm ứng, mất loa trong kt loa ok thay nguyên cụm cảm biến củng không.sử dụng được tuần lể ,vào nghe nhạc tự sập nguồn,đo đạc thấy chạm vbat,bác nào làm pan này rồi , xin chỉ dẩn cho hình ảnh luôn nhé.

Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]