mình có cây S4 E300L 4.4.2 còn ime bỏ sim vô ko có sóng.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]