Mình thấy em này có rất nhiều AE đã up TV (4.1.2) thành công nhưng Rom đó chỉ đa số là chỉ có hotfile không chỉ mình và 1 số AE gặp khó khi dow ở đây. Mình đã tìm ra được 1 link Free dow rất nhanh AE nào cần sẽ được send link vào hộp thư để tránh user xin AE thông cảm![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]