Thời gian qua làm dòng OPPO cũng khá nhiều vì nhu cầu cuộc sống thôi không có gì là lạ :D
Nhưng có cái lạ là OPPO Model R831k Neo 3 rất hay bị lỗi chập nguồn do 1 lỗi chung >:)
Nên nay trunghaumobile1 quyết định post chi sẻ cho ace cập nhật nếu gặp Pand chập nguồn test thử

Hình ảnh OPPO Neo 3 R831k chập nguồn ace tham khảo bên dưới :-*
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]