Em nhận khách con nokia 130.lắp pin lên bt.nóng U.
kẹp nguồn nóng U treo logo.
đẫ gỡ U ra đóng lại vẫn vậy.
xin các bác cho em hướng giải quyết với.
thank nhiều.
p/s : em chẳng biết 130 thuộc dòng nào nên post đại tại đây. xin AD chuyển giúp em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]