tình trạng đã qua tay thợ làm rồi em đã làm lại ic nguồn thiếu áp 2,8 mà tìm chết koong biết đi vào chân số mấy em ko rõ sơ đồ ko có bác nào qua fan rồi chỉ giúp em với ạ em xin hậu tạ
Chú ý: Tiêu đề cần ngắn gọn và không được viết tắt.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]