Em đang có 1 em E120k báo sạc pin chân pin vẫn có dòng 3.6.AI giúp đỡ em với.Em độ bằng điot cũng vậy.Sạc vẫn không vào pin.
Ai có giải pháp gì giúp em!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]