nay e nhận con a830k dinh mbv
recovery kiểu j cũng k hết
mong các bác giúp e vs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]