Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 Mất 1 Imei - Imei Còn lại không nhận sóng ( SOS )

Sóng vẫn chập chờn và sạc không ăn - All Done !!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]