sau 1 hồi laoy hoay va e nó đã done
chia sẻ a e ai pyt xin chém nhẹ tay e nhă
bên ngào thì la a830k mở đk mã ui vao bên trong e nó lại la a830l

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Dow về, giải nén, đưa về fastboot chạy tool -> hiện logo robot ấn đồng thời Power vs Volume + (ko đc thì Power trước rồi nhanh tay ấn Volume + sau) -> wipe -> done[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]