Thông Tin Tiếng Việt SM-N9100,Cài CH Play SM-N9100 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom stock 4.4.4 N9100ZCU1AOB1 ổn Định ít Hao Pin
Cài CH-Play Mật Định SM-N9100 Không có
Hard Reset Không Mất Tiếng Việt & CH Play
Xóa Bỏ App China hoàn toàn
Links [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
vì chưa đủ trình tạo file TAR nên em backup rom lại AE chịu khó Restore qua CWM nha
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]