em mới nhận của khách con Asus T00q mở nguồn sạc không báo gì tắt nguồn thì sạc vô tư mong anh em chỉ giáo. máy khách sua hộ không có thông tin gì thêm mong anh em giúp đỡ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]