em đang có con 4 thường 16gb tình trạng bị kẻ sọc xong dung nhoè màn bác nào qua fan này rồi chỉ em với ạ xin chân thành cản ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]