iphone 4 16g pin xài đến 20% tụt đột ngột còn 1% mình đã thay pin zin từ máy mình đang xài qua vẫn z. mong anh em giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]