máy có khi tự nhiên nhảy phím 4657 và có khi bấm gì đó là nhảy ra toàn 4657 ae nào có giải pháo giúp e vé thank all .vụ này chưa gặp làn nào nên chưa rành lắm .trong khi chờ đợi e lắc thử U cái ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]