Mình hay nhận cuộc gọi 1 số anh em hỏi :iCloud ẩn nó dùng wifi được không, có bị xóa không, có đăng nhập tk khác vào được không..........?
Có rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy.

Cái này là do anh em thợ gọi tắt cho nó tiện chứ chưa có trong từ điển, sau bài viết này mới có [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nay mình nói sơ qua tí xíu cho anh em chưa biết đỡ bỡ ngỡ, đỡ mắc công tốn cuốc điện thoại[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
iCloud là gì ? (Trả lời ngắn gọn tí xíu [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
iCloud còn có một...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]