sáng sớm nhận em i9500 china một sim.mã bảo vệ google .mình đã dùng DEBUG_TOOL và file 6820_2.3.5_c910_hteng_s5_en_4.0_v01_Root để nạp xóa mã bảo vệ ,kết quả giờ em nó đã bị treo logo tiếng trung lên nguồn và tự động tắt ... Post lên cho mong ACE Nào có file đúng của em nó cho mình với thanks all....đây là ảnh chi tiết máy
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]