iphone 4s bắt nguồn hiện táo rồi sup nguồn luôn.đã thay pin.cần anh em giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]