Con này gọi hồn mặc định có 30% tiếng việt, file này em mua rồi share cho ace nào gặp kèo.

Ae trên 200 bài max điểm + thanks pass bay vào inbox ạ .

Link tồn tại 10 ngày ace nhanh tay nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]