Vừa test ok 1 em iphone 4 vào camera trước treo đơ.Anh em câu như hình Done.Bác nào biết rồi xin đừng chém.Thanks all!!!
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]