tình trạng máy là bị trắng màn hình,đo đạc thử tất cả cuối cùng thay con u20_ap,thay xong thử máy bấm nguồn thì bị treo kim 0,1a và nằm im ở đó,sờ thi không con nào nóng,ae gặp qua xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]