help. tình hình em bị dính iphone 4s không nhận sim ( no sim )
mong các sư huynh chia sẻ cho em :(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]