Hỏng ic wifi mình đã thay 3,4 con, nhưng giờ thì không bật được wIFI, VÀO chỗ thông tin wifi báo N/A, cho mình hỏi đóng xong thì có phải restore lại máy để đồng bộ ic wifi không vậy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]